Kenalilah Jati Diri Anda

Tidaklah baik akhlak seseorang
Jika Dia tidak tahu beribadah
Dan cacatlah ibadah seseorang
Bilamana ketahuidannya tak sempurna

Ibarat pepohonan tak berbuah
Disebabkan suatu kerusakan batangnya
Oleh karena ketiadan keeratan dalam akarnya

Kenalilah jati diri anda mulai sekarang
Sebelum sayap-sayap maut menyelimutimu

Karena sesungguhnya di dalam jati diri anda
Mempunyai Roh nan tiada pernah ingkar kepada tuannya

Jika asal Roh itu kau ketahui
Dan kau patuh kepada tuannya
Maka kelak akan selamatlah engkau di dalam kemurkaan-Nya.

Tidak ada komentar: